Licitație cu strigare – închiriere active

„Societatea ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. cu sediul in Mangalia, str. Intrarea Portului nr. 1, judeţul Constanţa, anunta organizarea unei licitatii deschise cu strigare la data de 30.03.2018, la sediul societatii, pentru inchirierea activelor “Atelier lacatuserie navala”, “Hala montaj bord” si “Atelier prelucrari mecanice” impreuna cu terenul, mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pot participa intreprinderi care se incadreaza în prevederile Legii 346/2004 cu modificarile prevăzute în Ordonanta pentru modificarea Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii.

Dosarele de prezentare ale activelor pot fi procurat zilnic între orele 8,00 – 14,00, contra cost, de la sediul societăţii începând cu  data de 12.03.2018.

Pretul dosarului de prezentare este de 300 lei fara TVA.

Taxa de participare  este de 500 lei fara TVA.

Plata contravalorii dosaruluide prezentare si a taxei de participare se poate face cu ordin de plata în contul: RO83 BRDE 140S V068 9098 1400 si split TVA: RO04 BRDE 140T VA67 5829 8140 deschise la BRD Mangalia sau cu numerar la casieria unitatii.

Documentele care se vor prezenta pentru eliberarea Dosarului sunt:

– Împuternicire din partea ofertantului pentru persoana care ridica Dosarul;

– Carte de identitate sau pasaport al persoanei care ridica Dosarul – copie;

Pentru participare, ofertantii vor depune la sediul societăţii într-un plic sigilat, pana pe data de 29.03.2018, ora 15.00, documentele de participare prevazute în dosarul de prezentare şi Anexa nr. 1 din Ordonanta pentru modificarea Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii, completata si semnata.

 Relaţii suplimentare la tel. 0241 751132 sau 0752 269012, între orele 08:00 – 15:00.”

671 Views