Vânzare camere CMZ

1. Descriere

Oferta de vanzare prin licitație cu strigare pentru 9 camere din Căminul CMZ apartinand societatii Șantierul Naval Mangalia S.A.

Subscrisa S. Șantierul Naval Mangalia SA, CUI 14325290, înregistrata la ORC cu numărul J13/2056/2001, cu sediul in Str. Intrarea Portului nr.1, Mangalia, Jud.Constanta, telefon 0241 751132,fax 0241 751259, ofera la vanzare,prin LICITAŢIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile OUG nr. 88/1997, cu modificările si completarile ulterioare, ale Legi inr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele 9 camere din Căminul CMZ, situat in Mangalia, bdul 1 decembrie 1918, nr.1, jud.Constanța:

2. Active licitație

Camere din Căminul CMZ oferite la vânzare
Denumire camera / Suprafața utila  mp/  Preț de oferta (pornire) Lei, fără TVA
Camera 310 si teren în cota indiviza de 15,05 mp / 20,17 / 73.895
Camera 122A si teren in cota indiviza de 15,03 mp / 20,15 / 73.812
Camera 211 si teren in cota indiviza de 15,06 mp / 20,19 / 73.974
Camera 319 si teren in cota indiviza de 14,93 mp / 20,01 /  73.245
Camera 321 si teren in cota indiviza de 14,81 mp / 19,85 / 72.594
Camera 103 si teren in cota indiviza de 14,67 mp / 19,66 / 71.822
Camera 312 si teren in cota indiviza de 14,96 mp / 20,06 / 73.449
Camera 302 si teren in cota indiviza de 14,76 mp / 19,79 / 72.348
Camera 118 si teren in cota indiviza de 14,62 mp / 19,60 / 71.576

3. Etape desfășurare și cerințe licitație

  • Pasul de licitare: 5% din prețul de oferta a fiecărui activ;
  • Garanția de participare: 3% din prețul de oferta a fiecărui activ;
  • Taxa de participare la licitatie pentru fiecare activ: 300 lei, plus TVA;
    Oferta de vanzare se adreseaza numai intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.
    Dosarul de prezentare al fiecărui activ poate fi procurat zilnic intre orele 08.00-15.00, contra cost, de la sediul societății începând cu data de 27.06.2019. Prețul dosarului de prezentare pentru fiecare activ este de 100 lei, fără TVA.

Plata TAXEI DE PARTICIPARE LA LICITATIE, a GARANŢIEI DE PARTICIPARE si a DOSARULUI DE PREZENTARE, va fi efectuată cu ordin de plata, in contul RO83 BRDE 140S V068 9098 1400 și split TVA RO04 BRDE 140T VA67 5829 8140 deschise la BRD Mangalia sau la casieria societatii.
Pentru participarea la licitatie este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.

4. Documente necesare

Documentele necesare pentru eliberarea Dosarului de prezentare pentru fiecare activ sunt :
  1. Împuternicire din partea ofertantului pentru persoana care ridica dosarul.
  2. Carte de identitate sau pașaport al persoanei care ridica Dosarul.
Pentru participarea la licitație, potențialii cumpărători vor depune, in plic sigilat, la sediul S. Șantierul Naval Mangalia S.A. (Societatea) din str.Intrarea Portului nr.1, Mangalia, Documentele de participare, precizate in Dosarului de prezentare, pana la data de 19.07.2019, ora 14,00, acest termen fiind termen de decădere.
Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor în data de 22.07.2019, ora 9,00, la sediul societatii.
Verificarea şi analizarea Documentelor de participare la licitaţie se va face până la data de 22.07.2019, ora 13,00, când se va întocmi şi afişa la sediul societatii lista ofertanţilor acceptaţi.

4. Locatie si desfasurare

Licitaţia va avea loc in data de 22.07.2019 si 23.07.2019, la sediul societatii, astfel:
In data de 22.07.2019, ora 14:00 se va organiza ședința de licitație cu strigare pentru camerele nr. 310,122A,211;
In data de 23.07.2019, ora10:00 se va organiza ședința de licitație cu strigare pentru camerele nr. 319,321;
In data de 23.07.2019, ora 12:00 se va organiza ședința de licitație cu strigare pentru camerele nr. 103,312.
In data de 23.07.2019, ora 14:00 se va organiza ședința de licitație cu strigare pentru camerele nr.302,118.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0241-751132, intre orele 8,00-15,00 fax 0241 751259, email office@snmangalia.ro , persoana de contact d-na Sava Mirela.

Download anunt

888 Views