Vanzare prin licitatie cu strigare – Hala prelucrari mecanice, terenul si miloacele fixe

SANTIERUL NAVAL MANGALIA SA

Oferta de vanzare prin licitație cu strigare  a activului ”Hala prelucrari mecanice, inclusiv terenul si mijloacele fixe (4 poduri rulante) aferente”, apartinand societatii Șantierul Naval Mangalia S.A. 

Societatea Șantierul Naval Mangalia SA, CUI 14325290, înregistrata la ORC cu numărul J13/2056/2001, cu sediul in Str. Intrarea Portului nr.1, Mangalia, Jud..Constanta, anunta LICITAŢIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru vanzarea activului Hala prelucrari mecanice cu terenul si mijloacele fixe aferente, situat in Municipiul Mangalia, Str.Intrarea Portului , nr.1, Judetul Constanta, avand destinatia actuala: industriala,  alcatuit din:

 • Hala prelucrari mecanice, cladire Sp+P+1E, suprafata construita la sol 4.570 mp, suprafata construita desfasurata 5.287 mp
 • Teren, LOT 54/1- 54/2- 54/3- 54/4, in suprafata totala de 6.854 mp, din care suprafata construita 4.570 mp.
 • Mijloace fixe aferente activului: pod rulant electric 2 x 16,7, pod rulant electric 3,2 x 16,6, pod rulant electric 3,2 x 16,6, pod rulant electric 5,0 x 16,7.

in urmatoarele conditii:

 1. Pretul de pornire (oferta) a licitatiei : 3.227.164 lei (fara TVA);
 2. Pretul minim de vanzare va fi pretul de pornire a licitatiei;
 3. Pasul de licitare: 5% din pretul de oferta, respectiv 161.358 lei;
 4. Garantia de participare: 3% din pretul de pornire, respectiv 96.900 lei;
 5. Taxa de participare la licitatie: 500 lei, plus TVA;
 6. Oferta de vanzare se adreseaza numai intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.
 7. Pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare: 200 lei, la care se adauga TVA.

Dosarul de prezentare al activului poate fi procurat zilnic, intre orele  08.00-14.00, contra cost, de la sediul societății începând cu data de 06.07.2020.

Plata TAXEI DE PARTICIPARE LA LICITATIE, a GARANŢIEI DE PARTICIPARE si a DOSARULUI DE PREZENTARE, va fi efectuată cu ordin de plata, in contul RO83 BRDE 140S V068 9098 1400  deschis la BRD Mangalia

Garantia de participare se poate depune si sub forma de scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana (persoane fizice /juridice romane) sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondenta (persoane fizice /juridice straine).Taxa de participare la licitatie si dosarul de prezentare se pot achita si la casieria societatii.

Pentru participarea la licitatie este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.

Documentele necesare pentru eliberarea Dosarului de prezentare pentru activ sunt :

 1. Dovada achitarii dosarului de prezentare
 2. Imputernicire din partea ofertantului pentru persoana care ridica dosarul.
 3. Carte de identitate sau pasaport al persoanei care ridica Dosarul de prezentare.
 4. Angajament de confidentialitate semnat de catre persoana împuternicită pentru semnarea valabila in numele si pe seama persoanei fizice sau juridice, romane ori straine ofertante.

Pentru participarea la licitatie, potenţialii cumpărători vor depune, in plic sigilat, la sediul societatii Santierul Naval Mangalia S.A. din str. Intrarea Portului nr.1, Mangalia, Documentele de participare, precizate in Dosarului de prezentare, pana la data de 24.07.2020, ora 1400, acest termen fiind termen de decadere.

Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor în data de 28.07.2020, ora 900, la sediul societatii.

Verificarea şi analizarea Documentelor de participare la licitaţie se va face până la data de 28.07.2020, ora 12,00, când se va întocmi şi afişa la sediul societatii lista ofertanţilor acceptaţi.

 

Licitaţia va avea loc in data de 28.07.2020, ora 13:00, la sediul societatii Santierul Naval Mangalia SA , str.Intrarea Portului nr.1, Mangalia, jud.Constanta.

Relatii suplimentare se pot obtine la:
tel. 0241-751132, intre orele 800-1500
fax 0241 751259,
email office@snmangalia.ro,
persoana de contact d-na Sava Mirela.

1.098 Views