Achizitionare servicii de paza

Autoritatea contractanta, Santierul Naval Mangalia S.A., intentioneaza sa achizitioneze servicii
pentru asigurarea pazei obictivului si bunurilor materiale precum si protectie umana cu un dispozitiv compus din 1 post de paza permanent, 7 zile pe saptamana, cu program de 24ore/zi cu respectarea prevederilor Legii 333/2003, a H.G. 301/2012 cu modificarile si completatile ulterioare.

Documentatie:
Documentul de atribuire achizitie serviciu de paza Download

Formulare standard pentru documentul unic de achizitie europene DUAE Download

Anunt desemnare castigator Download

660 Views