Achizitie Strung Universal

Strung universal

Valoarea estimata 110.000 lei fara tva
Termen de livrare si punere in functiune 60de zile de la emiterea comenzii ferme
Garantie 24 luni

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la http://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100254879 , anunt

  • ADV1173706

data publicarii 05.10.2020 10:18

Numarul de zile pana la care se pot solicitata clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 5 zile
Informatii suplimemtare pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise pe adresa de email a societatii office@snmangalia.ro
Ofertele si documentele insotitoare trebuie depuse la : sediul autoritatii contractante sau transmise prin email pe adresa: office@snmangalia.ro

764 Views