Comunicat

C O M U N I C A T

În anul 2020 societatea Șantierul Naval Mangalia S.A. a implementat un  amplu „ Plan de reorganizare și restructurare în vederea restructurării obligațiilor bugetare restante ale societății către ANAF în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019” .

Planul a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. în data de 27.01.2020, și pe lângă masuri de restructurare a arieratelor societății, a inclus și masuri de retehnologizare și reabilitare a unor capacitați de producție existente.

La jumătatea anului 2020 a fost finalizată investiția de reabilitare și modernizare a Calei de lansare-ridicare nave, astfel încât la data prezentei instalația funcționează în condiții de maximă siguranță și poate andoca nave cu un deplasament de până la 800 tone.

În luna noiembrie 2020 societatea desemnată să  monitorizeze implementarea măsurilor din Planul de reorganizare si restructurare a întocmit un raport final prin care a constatat finalizarea acestuia.

Ca urmare a derulării programului, în anul 2020 au fost puse în funcțiune investiții de cca. 1 mil. Euro și au fost lichidate  toate datoriile istorice de cca. 3,8 mil. Euro, astfel încât la data de 31.12.2020,  Șantierul Naval Mangalia S.A.  nu mai înregistrează datorii restante (obligații si accesorii) către bugetul consolidat al statului.

COMITETUL DE DIRECȚIE AL SOCIETĂȚII

Download comunicat

1.146 Views