Anunt procedura simplificata – Lucrari hidroizolatie

hidroizolatie hala

Stimați ofertanți,

Autoritatea contractanta Șantierul Naval Mangalia S.A. va invita sa participați cu oferta la procedura de atribuire prin PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE , având ca obiect:
Lucrări de hidroizolare- refacerea hidroizolației la acoperișul halei construcții corp”.

Caietul de sarcini si formularele care vor însoți oferta sunt disponibile pentru acces direct, complet si gratuit aici:  Download

Termenul limita de depunere a ofertelor : 09.02.2021, ora 12:00.

Oferta împreuna cu documentele solicitate in documentația de atribuire se vor depune in plic închis la registratura societății SANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., str. Intrarea Portului, nr.1, Mangalia, județul Constanta, cod poștal 905500.

Criteriul de selecție este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic dar si economic , prețul maxim (212.000 lei, fără TVA) este unul dintre criteriile principale.

Pentru informații suplimentare va rugam sa ne contactați la numerele de telefon:

  • 0757.093.109, pentru detalii legate de procedura de achiziție si contractare, persoana de contact Sava Mirela – Șef Birou Marketing,
  • 0241.75.11.32 , pentru detalii tehnice , persoana de contact Milea Radu –Director Tehnic

Va mulțumim ,

 

Documente atașate anunțului:

Documentație atribuire lucrări hidroizolație Download

Formular DUAE : Download

Update: 21.01.2021 Clarificare nr.1 procedura Download

Update 25.01.2021 Clarificare nr.2 procedura Download

Update 02.02.2021 Clarificare nr.3 proceduraDownload

Update 04.02.2021 Clarificare nr.4 procedura Download

 

 

1.138 Views