Selecție oferte – servicii evaluare mașini si echipamente

Societatea Șantierul Naval Mangalia S.A. organizează selecție de oferte in vederea atribuirii contractului de prestări servicii de evaluare având ca obiect întocmirea raportului de evaluare  in vederea stabilirii prețului de piața pentru 67 mașini  unelte si echipamente scoase din funcțiune .
Valoarea estimata: 3.000 lei fără TVA

Ofertele se vor transmite pe email a societății  office@snmangalia.ro pana la data de 15.02.2021 , ora 15:00

Lista echipamente si mașini de evaluat Download

880 Views