Anunț de închiriere spatii CMZ cu destinația de locuința

ANUNT DE INCHIRIERE SPATII CU DESTINATIA DE LOCUINTA

Societatea ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. cu sediul in strada Intrarea Portului, nr.1, Mangalia, Județul Constanța,  anunță  organizarea licitației publice cu strigare  si adjudecare la cel mai mare preț oferit in vederea închirierii activelor camera nr. 204, camera nr. 319 din Căminul CMZ, situate in bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.1, bloc CMZ,  Mangalia,  județul Constanța, in conformitate cu prevederile OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților, cu modificările si completările ulterioare, după regula licitației competitive.

Ședințele de licitație vor avea loc la sediul societății Șantierul Naval Mangalia SA, din strada Intrarea Portului, nr.1, Mangalia , județul Constanța după următorul program:

1.In data de 23.03.2021, ora 10:00  se va organiza ședința de licitație cu strigare pentru camera nr. 204

2.In data de 24.03.2021, ora 10:00 se va organiza ședința de licitație cu strigare pentru camera nr. 319;

Licitația se adresează numai persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții :

  • ofertantul si-a îndeplinit la zi toate obligațiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor către bugetele publice –bugetul local si bugetul statului;
  • ofertantul a achitat taxa de participare in valoare de 50 lei+TVA ;
  • ofertantul a achitat prețul de achiziționare dosar de prezentare : 50 lei + TVA
  • ofertantul a depus toate documentele de calificare conform cerințelor cap.II Condiții de participare la licitație din dosarul de prezentare al activului.

 

Pentru participare ofertanții vor depune la sediul societății intr-un plic sigilat :

        A. pana la data de 23.03.2021, ora 09:00,documentele de participare prevăzute in dosarul de prezentare pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret oferit a imobilului garsoniera nr.204 din Căminul CMZ, conform prevederilor Legii 346/2004.

       B. pana la data de 24.03.2021, ora 09:00,documentele de participare prevăzute in dosarul de prezentare pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret oferit a imobilului garsoniera nr.319 din Căminul CMZ, conform prevederilor Legii 346/2004.

 

Dosarul de prezentare al fiecărui activ poate fi procurat de Luni pana Vineri  intre orele  08.00-15.00, contra cost, de la sediul societății începând cu data de 03.03.2021.

Prețul dosarului de prezentare pentru fiecare activ este de 50 lei la care se adaugă  TVA.

Taxa de participare la licitație pentru fiecare activ este 50 lei la care se adaugă TVA.

Plata contravalorii dosarului de prezentare și a taxei de participare se poate face cu ordin de plată in contul RO83 BRDE 140S V068 9098 1400  deschise la BRD Mangalia sau cu numerar la casieria unității.

Documentele care se vor prezenta pentru eliberarea Dosarului de prezentare pentru fiecare activ sunt :

  1. Împuternicire din partea ofertantului pentru persoana care ridica dosarul.
  2. Carte de identitate sau pașaport al persoanei care ridica Dosarul.

 

Relații suplimentare la tel. 0241 751132 intre orele 08.00-15.00.

 

Download anunț: Download

 

 

1.600 Views