Servicii de audit privind situatiile financiare la 31.12.2021

Autoritatea contractanta Santierul Naval Mangalia S.A. va invita sa participati cu oferta in data de 29.10.2021, la procedura de atribuire –procedura simplificata offline – avand ca obiect
”Servicii de audit privind situatiile financiare la 31.12.2021”, initiata in SEAP prin anuntul de participare simplificat nr.SCN 1094573 din 11.10.2021.

Documentele de achizitie publica sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat , complet si gratuit la (Website) : www.snmangalia.ro si pe SEAP.

Ofertele se depun la registratura societatii Santierul Naval Mangalia S.A. din Str.Intrarea Portului , nr.1, Mangalia, Judetul Constanta.

Persoana de contact: Sava Mirela, 0757093109
Termen limita de transmitere a ofertelor: 29.10.2021, ora 15:00

Oferta se va depune în plic sigilat cu mențiunea -”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 29.10.2021, ORA 15.00”, mentionându-se totodata și obiectul contractului : SERVICII DE AUDIT PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2021

Oferta va conține o Scrisoare de intenție ( formularul nr.4 anexat) și un opis al documentelor. Ofertele depuse dupa ora și data limită stabilite prin anunțul de publicitate se vor returna în plic închis.

Plicul va contine:
1. Dovada constituirii garantiei de participare impreuna cu ordinul de plata privind plata primei de asigurare, daca este cazul.
2. DUAE
3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ( formular nr.1)
4. Declaraţie privind acceptarea clauzelor contractuale ( formular nr.2)
5. Formular de oferta cu centralizator de preturi ( formular nr.3)

 

Fisiere:
Documentatie de atribuire: Download
Formular DUAE: Download
Invitatie de participare: Download

 

366 Views