Angajare Macaragiu

Societatea Santierul Naval Mangalia SA, angajează macaragiu autorizat ISCIR pentru macara portic maxim 50TF.

Responsabilităţile principale sunt următoarele:

· verifică zilnic starea tehnică a macaralei pe care lucrează
· execută manevre cu macaraua la indicaţiile primite de la şeful de formație, directorul tehnic, dar numai sub directa îndrumare a legătorului de sarcină;
· asigură exploatarea în condiţii tehnice bune şi de maximă siguranţă a macaralei pe care lucrează
· aduce la cunoştiinţa şefilor ierarhici orice defecţiune care apare la macaraua pe care lucrează
· la oprirea lucrului, în momentul coborârii de pe macara, asigură macaraua în poziţie de repaus conform instrucţiunilor în vigoare
Probă practică: executarea unei manevre cu macaraua.

CV-urile se pot depune la următoarea adresă de e – mail: office@snmangalia.ro până la data de 16.02.2022.

460 Views