Licitație publica – Valorificare deșeuri feroase si neferoase

Șantierul Naval Mangalia S.A. organizează in data de 01.03.2022 ora 12:00, licitație publica cu oferta in plic in vederea valorificării deșeurilor feroase rezultate in urma dezmembrării bunurilor mobile cu specific militar, de resortul navelor militare maritime.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 28.02.2022, ora 14:00, in plic sigilat la registratura autorității contractante Șantierul Naval Mangalia S.A. strada Intrarea Portului nr.1  Mangalia, județul Constanta.

Condițiile de participare si calificare la procedura de licitație publica cu oferta in plic sunt prevăzute in caietul de sarcini (atașat aici)

Caietul de sarcini este pus la dispoziție de către autoritatea contractanta in mod gratuit.
Licitația publica se organizează pe loturi
Valoarea estimata:
A. Preț minim de cumpărare deșeuri feroase si neferoase valorificabile ( cantitate estimata):  lei/lot fără TVA
B. Preț maxim acceptat de beneficiar pentru serviciile de dezmembrare ( cantitate estimata)  lei/lot fără TVA

Criteriul aplicat pentru atribuire: Cea mai mare diferența ofertata dintre prețul de la punctul A/lot si prețul de la punctul B/lot

Garanția de participare la licitație/lot, in cuantum de 10% din valoarea deșeurilor valorificate ( nu se percepe TVA)

Taxa de participare : 500 lei inclusiv TVA

Persoana de contact : SAVA Mirela – Șef birou Marketing 0757.093.109

Download : Caiet de sarcini

Download: Anunt public

Download: Clarificare  ( 16.02.2022 )

399 Views