Licitatie valorificare deseuri

ANUNT

Santierul Naval Mangalia SA organizeaza in data de 15.03.2022, ora 12:00, licitatie publica cu oferta in plic in vederea valorificării deșeurilor feroase si neferoase rezultate în urma dezmembrării bunurilor mobile cu specific militar, de resortul navelor militare maritime.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 14.03.2022, ora 15:00 , in plic sigilat la registratura autoritătii contractante Santierul Naval Mangalia SA , str. Intrarea Portului nr.1, Mangalia, judetul Constanta.

Conditiile de participare si calificare la procedura de licitatie publica cu oferta in plic sunt prevazute in caietul de sarcini. Caietul de sarcini este pus la dispoziție  de catre autoritatea contractanta, in mod gratuit , fiind publicat pe site-ul societatii : www.snmangalia.ro

Licitatia publica se organizeaza pe loturi .

Valoarea estimata:

  1. Pret minim de cumparare deseuri feroase si neferoase valorificabile ( cantitate estimata) : lei/lot fără TVA
  2. Pret maxim acceptat de beneficiar pentru serviciile de dezmembrare (cantitate estimata) : lei/lot fara TVA

Criteriul aplicat pentru atribuire : Cea mai mare diferența ofertata dintre pretul de la punctul A/lot si pretul de la punctul B/lot.

Garantia de participare la licitatie/lot , in cuantum de 10% din valoarea deseurilor valorificate ( nu se percepe TVA).

Taxa de participare : 500 lei, inclusiv TVA.

Persoana de contact : Sava Mirela – Sef birou Marketing, 0757.093.109.

 

Download:  Caiet de sarcini

Download: Formulare editabile

update:03.03.2022 – E R A T A –   Download

update: 04.03.2022 – C L A R I F I C A R E  – Download

519 Views