Achizitie servicii de audit financiar 2021-2023

Societatea ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. cu sediul în: Mangalia, Str. Intrarea Portului,     nr. 1, Județul Constanta, telefon: 0241751132, fax: 0241751259, e-mail: office@snmangalia.ro, cod de înregistrare fiscală RO14325290, înregistrat la Registrul Comerțului la nr. J13/2056/2001, vă invită să participați cu oferta pentru atribuirea contractului de achiziție ”Servicii de audit financiar pentru perioada 2021-2023”

Cod CPV : 79212100-4 Servicii de audit financiar(Rev.2)
Valoarea estimata : 10.000 lei/an , fara TVA
Valoarea totală estimata a contractului ( 3 ani) : 30.000 lei, fara TVA

Data limita si modalitatea de depunere a ofertei : 01.04.2022, ora 14:00, in plic sigilat la registratura societății Santierul Naval Mangalia S.A.  din Mangalia, str. Intrarea Portului nr. 1, județul Constanta, cod postal 905500.
Cererea de oferta împreuna cu caietul de sarcini, proiectul de contract si formularele sunt publicate pe SEAP cu anuntul publicitar ADV1280034/24.03.2022 si pe site-ul autoritatii contractante :www.snmangalia.ro.

Download Formular servicii audit statutar 2022: Download
Download Cerere Download

 

399 Views