Licitatie inchiriere teren 12.765 mp

Societatea Şantierul Naval Mangalia SA cu sediul în Municipiul Mangalia, Str. Intrarea Portului, nr. 1, judeţul Constanta, cod poştal 905500, în temeiul Ordinului Ministerului Economiei nr.879/04.07.2022, organizează in data de 02.11.2022, ora 10:00, licitaţie publică cu strigare in vederea închirierii activului „LOT teren 93/4”, in suprafaţă totală măsurată de 12.765 mp , aflat in proprietatea societăţii Şantierul Naval Mangalia SA.

Durata închirierii este de 10 ani.

Informaţii privind licitaţia se pot obţine la sediul societăţii Şantierul Naval Mangalia SA-

Birou Marketing, telefon 0757093109, începând cu data de 20.10.2022.

In vederea participării la licitaţie fiecare ofertant va achita :

1. Taxa de participare la licitaţie :500 lei-f TVA

2. Garanţia de participare la licitaţie : 500 lei

Plicurile sigilate conţinând cererea de participare la licitaţie, oferta si documentele de calificare se pot transmite prin posta sau depune personal de ofertanţi la registratura societăţii Şantierul Naval Mangalia SA, până la data de 01.11.2022, ora 14:00.

 

Caiet de sarcini: Download

 

Extras din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

Art 336

ART 341

OUG 57/2019 Download

218 Views