Licitatie 2 – inchiriere teren 12.765 mp

Societatea Şantierul Naval Mangalia SA cu sediul în Municipiul Mangalia, Str. Intrarea Portului, nr. 1, judeţul Constanta, cod poştal 905500, în temeiul Ordinului Ministerului Economiei nr.879/04.07.2022, organizează in data de 29.11.2022, ora 10:00, licitaţie publică cu strigare in vederea închirierii activului „LOT teren 93/4„, in suprafaţă totală măsurată de 12.765 mp , aflat in proprietatea societăţii Şantierul Naval Mangalia SA.

Durata închirierii este de 10 ani.
Condiţiile necesare pentru participarea la licitaţie se regăsesc in caietul de sarcini disponibil pentru acces direct si gratuit pe site-ul societăţii : www.snmanaalia.ro.
Informaţii privind licitaţia şe pot obţine la sediul societăţii Şantierul Naval Mangalia SA- Birou Marketing, telefon 0757093109, începând cu data de 07.11.2022.

In vederea participării la licitaţie fiecare ofertant va achita :
1. Taxa de participare la licitaţie :595 lei cu TVA inclus
2. Garanţia de participare la licitaţie : 500 lei

Plicurile sigilate conţinând cererea de participare la licitaţie, oferta si documentele de calificare se pot transmite prin posta sau depune personal de ofertanţi la registratura societăţii Şantierul Naval Mangalia SA, până la data de 28.11.2022, ora 14:00.

 

Caiet de Sarcini Download

Update 21.11.2022 -Raspuns la solicitare clarificare lot 93/4 Download

371 Views