Anunt – servicii de evaluare – 7camere Caminul CMZ

ANUNT PUBLICITAR

Societatea Șantierul Naval Mangalia S.A. cu sediul in Mangalia, strada Intrarea Portului nr. 1, județul Constanta, CUI RO14325290, organizează selecție de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de evaluare a unui număr de 7 (șapte) camere din Căminul CMZ , aflate in patrimoniul societății, si întocmirea raportului de evaluare privind prețul de piață in vederea vânzării.
Raportul de evaluare va trebui realizat cu evidențierea rezultatelor pentru fiecare cameră in parte , cu concluziile si valoarea de piață totală a fiecărei camere inclusiv valoarea cotei indivize a terenului aferent , cota parte din părțile comune ale imobilului si valoarea îmbunătățirilor , acolo unde este cazul.
Documentele vor fi întocmite cu respectarea Standardelor de Evaluare ANEVAR in vigoare si a normelor Codului de Etică al profesiei de evaluator autorizat .
Ofertantul trebuie să aibă calitatea de membru corporativ ANEVAR -Asociația Națională a Evaluatorilor din România , cu autorizație valabilă 2023.
Valoarea estimată: 3.500 lei, fără TVA.
Termen limita de depunere a ofertelor: 22.06.2023, ora 16:00
Valabilitate oferta : 30 zile
Termen de execuție : 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.
Modalitatea de transmitere a ofertelor : pe adresa de e-mail a societății office@snmangalia.ro
Criteriul de atribuire pretul cel mai scazut.
Relații suplimentare la telefon 0241751132 interior 108 sau 0757093109.

 

139 Views