Licitatie – inchiriere teren – 3000 mp.

============ LICITATIA 2 ============

Societatea Şantierul Naval Mangalia SA cu sediul în Municipiul Mangalia, Str. Intrarea Portului, nr. 1, judeţul Constanta, cod poştal 905500, în temeiul Ordinului Ministerului Economiei nr.879/04.07.2022, organizează in data de 14.07.2023, ora 13:00, licitaţie publică cu strigare in vederea închirierii unei suprafeţe de teren de 3000 mp din aria „LOT teren 93/4”, in suprafaţă totală măsurată de 12.765 mp , aflat in proprietatea societăţii Şantierul Naval Mangalia SA.

Durata închirierii este de 10 ani.

Condiţiile necesare pentru participarea la licitaţie se regăsesc in caietul de sarcini disponibil pentru acces direct si gratuit pe site-ul societăţii : www.snmangalia.ro.

Informaţii privind licitaţia se pot obţine la sediul societăţii Şantierul Naval Mangalia SA- Birou Marketing, telefon 0757093109, începând cu data de 04.07.2023.

In vederea participării la licitaţie fiecare ofertant va achita :

1. Taxa de participare la licitaţie :500 lei cu TVA inclus

2. Garanţia de participare la licitaţie : 500 lei

Plicurile sigilate conţinând cererea de participare la licitaţie, oferta si documentele de calificare se pot transmite prin posta sau depune personal de ofertanţi la registratura societăţii Şantierul Naval Mangalia SA, până la data de 13.07.2023, ora 14:00.

Caiet de sarcini Download

Anunt Download

=====================================  LICITATIA 1 =====================================

Anunț licitație publică închiriere teren

 Societatea Șantierul Naval Mangalia SA cu sediul în Municipiul Mangalia, Str.Intrarea Portului, nr. 1,  județul Constanta, cod poștal 905500, în temeiul Ordinului Ministerului Economiei nr.879/04.07.2022, organizează in data de 03.07.2023, ora 10:00, licitație publică cu strigare in vederea închirierii unei suprafețe de teren de 3000 mp din aria”LOT teren 93/4”, in suprafață totală măsurată de 12.765 mp , aflat in proprietatea societății Șantierul Naval Mangalia SA.

Durata închirierii este de 10 ani.

Condițiile necesare pentru participarea la licitație se regăsesc in caietul de sarcini disponibil pentru acces direct la sediul societatii si gratuit aici pe site-ul societății :

Informații privind licitația se pot obține la sediul societății Șantierul Naval Mangalia SA- Birou Marketing, telefon 0757093109, începând cu data de 13.06.2023.

In vederea participării la licitație  fiecare ofertant va achita :

  1. Taxa de participare la licitație :500 lei cu TVA inclus
  2. Garanția de participare la licitație : 500 lei

Plicurile sigilate conținând cererea de participare la licitație, oferta si documentele de calificare se pot transmite prin posta sau depune personal de ofertanți la registratura societății Șantierul Naval Mangalia SA, până la data de 30.06.2023, ora 14:00.

Documente :

Prezentul anunt: Download

Caiet de sarcini: Download

192 Views