Anunţ angajare personal – macaragiu, automacaragiu

Anunţ angajare personal ȋn perioada 28.05.2024 – 10.06.2024

Societatea Şantierul Naval Mangalia SA angajează :

 1. Şofer automacaragiu – 1 post (minim 1 an experienţă)
 2. Macaragiu – 1 post (minim 1 an experienţă)

Persoanele care doresc să participe la interviu, trebuie să depună la sediul societăţii sau pe adresa de mail – office@snmangalia.ro , în termenul precizat în anunțul de recrutare, următoarele documente:

 • Cerere de angajare – se găseşte pe site-ul societăţii
 • CV (care sa cuprindă următoarele informații: date personale, date de contact, date referitoare la experiența in câmpul muncii, date referitoare la studii si/sau pregătire profesionala, aptitudini/abilitați);
 • copie de pe buletin/cartea de identitate/pașaport sau dovada de rezidență;
 • copie de pe livretul militar, daca este cazul;
 • adeverința medicală eliberată de către medicul de familie al angajatului, care să ateste faptul că este apt de muncă, iar ulterior acceptării ofertei de angajare, dar înainte de începerea efectivă a activității, avizul medicului de medicina muncii;
 • copii de pe actele de studii
 • copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecționare;
 • copie de pe carnetul de muncă/copii ale adeverințelor de la locurile de muncă anterioare;
 • cazierul judiciar
 • Candidaţii de la punctul 1 – 2, vor susţine o probă practică

CV-urile se pot depune la următoarea adresă de e – mail: office@snmangalia.ro şi la sediul societăţii,  până la data de 10.06.2024 – ora 15:00.

Interviurile vor avea loc pe data de 12.06.2024 / 13.06.2024, ȋn intervalul orar  09:00 – 15:00, candidaţii fiind programaţi individual ȋn intervalul menţionat anterior, iar rezultatele finale vor fi afişate ȋn data 14.06.2024 la sediul şi pe site-ul societăţii.

Contestaţiile privind rezultatele inerviului se vor face ȋn termen de 3 zile de la data anunţării rezultatelor finale.

 

171 Views