Angajare sudori

Societatea Santierul Naval Mangalia SA, angajează sudor – certificat de calificare

Responsabilităţile principale sunt următoarele:

  • studiază documentaţia tehnică şi identifică caracteristicile constructive şi funcţionale ale construcţiei sudate, ordinea de execuţie a îmbinărilor, condiţiile tehnice de execuţie şi de control a sudurilor respective;
  • execută operaţia de sudare conform tehnologiei de sudare
  • răspunde de calitatea lucrărilor executate, în conformitate cu documentaţia primită de la șeful direct

Probă practică: executarea unei suduri

CV-urile se pot depune la următoarea adresă de e – mail: office@snmangalia.ro  până la data de 18.03.2022.

284 Views