Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Despre protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), și care se vor aplica începând cu 25 mai 2018, Șantierul Naval Mangalia S.A.  are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană din gospodărie.

Scop

Scopul colectării datelor este statistic. De asemena datele solicitate în formulare sunt necesare pentru obținerea de informații oficiale pentru a putea identifica și înregistra cererile dumneavoastră , cu mențiunea că, în cazul în care chestionarul conține pe lângă subiecte obligatorii și subiecte opționale, obligația dvs. de a răspunde se referă numai la subiectele obligatorii.

De asemena in cazul in care nu doriți sa va dezvăluiți identitatea puteți completa formularul online cu date anonime. Le vom trata cu aceeași importanta.

Utilizare date

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Șantierul Naval Mangalia cu scopul realizării obligației ce îi revine în calitate de prestator servicii. Datele furnizate de dvs. în conformitate cu legislația statistică în vigoare sunt supuse prelucrării și diseminării acestora în formă agregată, formă care nu permite ulterior identificarea persoanei.

În temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă adresa justiției

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru a afla mai multe detalii legate de protecția datelor vă puteți adresa responsabilului SNM pentru protecția datelor la adresa:

 • Email: office@snmangalia.ro

In vederea intocmirii adeverintelor utilizati formularul pentru ,,Acord prelucrare date cerere adeverinta” Download

1.122 Views