Achiziții publice

Șantierul Naval Mangalia oferă la vânzare prin licitație directa 9 camere în bloc CMZ

Subscrisa S. Șantierul Naval Mangalia SA, CUI 14325290, înregistrata la ORC cu numărul J13/2056/2001, cu sediul in Str. Intrarea Portului nr.1, Mangalia, Jud.Constanta, telefon 0241 751132,fax 0241 751259, oferă la vânzare,prin LICITAŢIE CU STRIGARE, CU ACCES LIBER, conform prevederilor Legii nr.137/2002, cu modificările si completările ulterioare, si HG nr.577/2002, cu modificarile si completările ulterioare, urmatoarele 9 camere din Căminul CMZ, situat in Mangalia, bdul 1 decembrie 1918, nr.1, jud.Constanța:

Camere din Caminul CMZ oferite la vanzare
Suprafata utila mp- Pret de oferta (pornire) Lei, fara TVA
Camera 310 si teren in cota indiviza de 15,05 mp 20,17 73.895
Camera 122A si teren in cota indiviza de 15,03 mp 20,15 73.812
Camera 211 si teren in cota indiviza de 15,06 mp 20,19 73.974
Camera 319 si teren in cota indiviza de 14,93 mp 20,01 73.245
Camera 321 si teren in cota indiviza de 14,81 mp 19,85 72.594
Camera 103 si teren in cota indiviza de 14,67 mp 19,66 71.822
Camera 312 si teren in cota indiviza de 14,96 mp 20,06 73.449
Camera 302 si teren in cota indiviza de 14,76 mp 19,79 72.348
Camera 118 si teren in cota indiviza de 14,62 mp 19,60 71.576

Pasul de licitare: 5% din pretul de oferta a fiecarui activ;
Garantia de participare: 3% din pretul de oferta a fiecarui activ;
Taxa de participare la licitatie pentru fiecare activ: 300 lei, plus TVA;
Procedura de atribuire aplicata este licitatie cu strigare desfasurata dupa regula licitatiei competitive , respectiv la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta, este o licitatie cu acces liber
Modalitatea de plata : integrala
Dosarul de prezentare al fiecărui activ poate fi procurat zilnic intre orele 08.00-15.00, contra cost, de la sediul societății începând cu data de 26.07.2019. Prețul dosarului de prezentare pentru fiecare activ este de 100 lei, fără TVA.
Plata TAXEI DE PARTICIPARE LA LICITATIE, a GARANŢIEI DE PARTICIPARE si a DOSARULUI DE PREZENTARE, va fi efectuată cu ordin de plata, in contul RO83 BRDE 140S V068 9098 1400 și split TVA RO04 BRDE 140T VA67 5829 8140 deschise la BRD Mangalia sau la casieria societatii.
Pentru participarea la licitatie este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.
Documentele necesare pentru eliberarea Dosarului de prezentare pentru fiecare activ sunt :

 1. Imputernicire din partea ofertantului pentru persoana care ridica dosarul.
 2. Carte de identitate sau pasaport al persoanei care ridica Dosarul.
  Pentru participarea la licitatie, potenţialii cumpărători vor depune, in plic sigilat, la sediul S. Santierul Naval Mangalia S.A. (Societatea) din str.Intrarea Portului nr.1, Mangalia, Documentele de participare, precizate in Dosarului de prezentare, pana la data de 23.08.2019, ora 14,00, acest termen fiind termen de decadere.
  Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor în data de 26.08.2019, ora 9,00, la sediul societatii.
  Verificarea şi analizarea Documentelor de participare la licitaţie se va face până la data de 26.08.2019, ora 13,00, când se va întocmi şi afişa la sediul societatii lista ofertanţilor acceptaţi.
  Licitaţia va avea loc in data de 26.08.2019 si 27.08.2019, la sediul societatii, astfel:
  In data de 26.08.2019, ora 14:00 se va organiza ședința de licitație cu strigare pentru camerele nr. 310,122A,211;
  In data de 27.08.2019, ora10:00 se va organiza ședința de licitație cu strigare pentru camerele nr. 319,321;
  In data de 27.08.2019, ora 12:00 se va organiza ședința de licitație cu strigare pentru camerele nr. 103,312.
  In data de 27.08.2019, ora 14:00 se va organiza ședința de licitație cu strigare pentru camerele nr.302,118.
  Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0241-751132, intre orele 8,00-15,00 fax 0241 751259, email office@snmangalia.ro , persoana de contact d-na Sava Mirela.
1.961 Views