Lista cu documentele de interes public

Optica Santierului Naval Mangalia S.A. este că toate documentele ce vizează activitatea societatii sunt publice, cu excepția cazurilor prevăzute de cadrul legal (informații clasificate, date cu caracter personal, etc) sau a documentelor strict de uz intern.

1.020 Views