Solicitare informatii – Legislatie si formulare

Solicitări informații de interes public (Legea 544/2001):

Persoana responsabilă: TUDOR Mihaela.

Program de funcționare: Luni – Vineri: 7:30 – 16:00

Legislație:

1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

2. Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001. – Actualizate in urma modificarilor din luna iulie 2016.

Documente utile

  1. Solicitare în baza Legii 544/2001 – Model de cerere
  2. Formular reclamație refuzModel
  3. Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal: Model

[bestwebsoft_contact_form id=3]

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Rapoarte privind implementarea legii 544/2001

Anul 2015

Pentru download in format word click Download

actualizat 23.01.2018

1.288 Views