Vă invităm să participați la procedura de atribuire
,,Lucrări de proiectare și execuție macara portic cu brat mobil 25tf” publicată pe SEAP cu nr. anunț SCN1051393 din data de 26.08.2019, 09:33.

Modalitatea de atribuire: Contract de achiziții publice;
Data limita de depunere: 31.10.2019
Tip procedura: Simplificata