Act Constitutiv

Societatea este persoană juridică română, având forma de organizare în societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi legislaţia română în vigoare.

In anul 1956 a luat fiinta o unitate bugetara in subordinea Directiei Industriale a Comandamentului Marinei Militare, cu sediul pe malul de nord al lacului Mangalia.

În anul 1963 in baza H.C.M. 767/27.09.1963 aceasta  unitate isi schimba titulatura in Şantierul Naval Mangalia, unitate  cu gestiune economica proprie in subordinea Directiei Industriale a Ministerului Fortelor Armate.

Până în anul 2001 Şantierul Naval Mangalia a fost o sucursala a filialei S.C. “Arsenal” S.A., a Companiei Naţionale “Romarm” S.A., fără  personalitate juridică, dar cu autonomie economico-financiară limitata, înfiinţată prin  Hotărârea  Guvernului nr. 979/2000.

În baza http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31105 H.G. 952/27.10.2001 se înfiinţează S.C. Şantierul Naval Mangalia S.A., cu sediul în strada Intrarea Portului nr.1, persoană juridică română, sub autoritatea  Ministerului Industriei şi Resurselor.

La sfârşitul anului 2002, în baza HG 1348/2002 S.C. Şantierul Naval Mangalia S.A cedează 13 ha din teren şi active in valoare de 3.112.484 mii lei  Consiliului Municipal Mangalia pentru constituirea unui Parc industrial.

Societatea nu are filiale, reprezentante, agenţii, unităţi si puncte de lucru cu sau fără personalitate juridică.

Actul constitutiv al Santierului Naval Mangalia S.A. Sep. 2021 Download

1.685 Views